A PERSONAL HISTORY BOOK door en van ALI KISEKA

10/09/2019 21:28

Beste sponsor en bezoeker van onze website

In april 2019 gingen we voor de 20ste keer naar Oeganda. We bezochten er terug heel wat scholen en kinderen van het sponsoring programma. Eén daarvan is Ali Kiseka, een jongen die als vijfjarige in Rachele Rehabilitation Centre in Lira werd opgevangen. Hij werd gevonden op het slagveld, naast zijn neergeschoten moeder. We kennen hem reeds vanaf 2004.

Met de steun via vzw Sponsoring Kinderen Oeganda heeft hij dit jaar met succes zijn middelbare studies voltooid. Hij is verstandig en heel gemotiveerd om hogere studies te beginnen. Hoger onderwijs is echter heel duur. We vroegen hem om zijn levensverhaal neer te schrijven. We hebben er een mooi boekje van kunnen maken, zijn personal history book, ook met foto’s die hij altijd bewaard heeft.

De vzw kan de kosten van zijn verdere studies niet helemaal op zich nemen en Ali zelf heeft geen eigen middelen. Daarom willen we extra fondsen werven en de integrale opbrengst van het boekje gebruiken om Ali’s studies te helpen betalen.

Als ook jij daaraan wil bijdragen kan je het boekje bestellen. Je mailt je adres naar lieve.bernard@skynet.be en je schrijft 10€ + 3€ verzendingskosten over naar vzw Sponsoring Kinderen Oeganda, Hoeksen 4, 9860 Oosterzele op nr BE23 8905 4404 0291 met vermelding: ALI. Voor bestellingen uit het buitenland op rekening BNP Paris Bas Fortis nr BE76 0014 7023 8595. We sturen je dan zo vlug mogelijk het boekje op.

Als je reeds sponsor bent wordt dit bedrag toegevoegd aan je jaarlijkse bijdrage voor het fiscaal attest. Niet sponsors kunnen ook een fiscaal attest bekomen mits een betaling van 40€.

We hopen op je steun te mogen rekenen en danken je hartelijk in naam Van Ali Kiseka.

Lieve en Bernard

Vrijwillig medewerkers vzw Sponsoring Kinderen Oeganda

Ga terug