Een mooi verhaal...

06/08/2018 09:53

Samen met Michèle, Jean, Miriam en Stefaan bezochten we dit jaar opnieuw het dorp Abya, in het noorden van Oeganda. Het dorp dat zoveel verschrikkingen van de oorlog moest meemaken en waar het leven van de mensen een constante strijd om te overleven was.

Het dorp ook van Mary Odong, ex-kindsoldaat, die we in 2004 leerden kennen toen ze met haar zoontje Toyota Bennard pas bevrijd was uit het rebellenleger en opgevangen werd in het Rachele Rehabilitation Centrum.

Ieder jaar bezoeken we het dorp en zien we uit naar het weerzien met Mary. Vanaf het begin steunden we niet alleen haar en haar familie maar ook de hele lokale leefgemeenschap. Op die manier werd Mary niet gestigmatiseerd door haar verleden maar werd ze opnieuw opgenomen in haar dorp.

We begonnen met eenvoudige zaken, een naaimachine voor haar en stoffen om kleren te maken die ze kon verkopen op de markt, een fiets om die te vervoeren, kippen, geiten, koeien en een ploeg. Voor haar en het hele dorp kochten we ieder jaar bonen, mais en allerlei granen om te zaaien en te planten.

Twee jaar geleden lukte het om een waterpomp te laten installeren dank zij de financiële steun van Veerle en Jean-Pierre Swennen. Een plaatselijke NGO zorgde voor de boring en de opleiding van de gemeenschap.

Water heeft er nu alles veranderd!

Toen we uit ons busje stapten dachten we eerst dat we in een ander dorp gearriveerd waren… Maar dan zagen we Mary en haar familie. Iedereen zag er zoveel beter uit, gezonder en goed gevoed. Geen open wonden meer die onverzorgd en ontstoken waren. De akkers waren geploegd en bezaaid, er liepen talrijke koeien, geiten en kippen rond. Ondanks de droogte van de laatste tijd was men erin geslaagd steeds een tweede oogst per jaar binnen te halen. Zo kunnen ze niet alleen voldoende voedsel voor zichzelf produceren maar kunnen ze ook een gedeelte op de markt verkopen. Ze zijn in staat hun kinderen naar school te sturen. Toyota Bennard, geboren in gevangenschap, zit dank zij onze vzw in een prima school in Lira.

We werden meegetrokken naar de waterpomp, die hun leven had veranderd. En dan verder naar een stenen huisje, het eerste in het dorp, nog wel in opbouw maar bijna voltooid. Mary gaat er wonen met haar broer en hun families. We konden onze ogen amper geloven!

Dit jaar hadden we een solarsysteem voor hen mee zodat ze voor het eerst elektriciteit hebben voor twee lampen. De energie die deze mensen opbrengen is enorm. Hun inzet en moed kan alleen maar onze bewondering wegdragen. Onze steun heeft daar een klein steentje toe bijgedragen maar zij hebben de kracht opgebracht om hun leven zelf terug in handen te nemen en te veranderen.


We zullen, zolang we dit kunnen, het dorp blijven bezoeken, aanmoedigen en ondersteunen.
Dank je wel, iedereen die daartoe heeft bijgedragen!

Lieve en Bernard

De waterpomp die ervoor zorgde dat 1000 mensen nu water hebben
De waterpomp die ervoor zorgde dat 1000 mensen nu water hebben
We hadden zoals ieder jaar meer dan 50 kg nieuwe kleren mee. Voor haar, haar familie en het dorp. Wat ze niet direct nodig hebben verkopen ze op de markt
We hadden zoals ieder jaar meer dan 50 kg nieuwe kleren mee. Voor haar, haar familie en het dorp. Wat ze niet direct nodig hebben verkopen ze op de markt.
Mary en haar broer voor hun familiehuisje in opbouw
Mary en haar broer voor hun familiehuisje in opbouw
Na de inkopen in Lira, bepakt terug naar haar dorp
Na de inkopen in Lira, bepakt terug naar haar dorp

Ga terug