Het verhaal van Denis Nyero, ons eerste sponsorkind en Susan Adong, ons huidig sponsormeisje

20/11/2018 15:24

Op uitnodiging van Els De Temmerman en Johan Van Hecke en met het oog op de kennismaking met hun werk voor de kindsoldaten zijn mijn echtgenote Charlotte en ik in 2003 afgereisd naar Kampala na een voorspoedige vlucht met Sabena naar Entebbe.

Na een kennismaking, door Els en Johan, met de werking van de vzw “Sponsoring Kinderen Oeganda” reisden we samen af naar het noorden van Oeganda waar het Oegandese leger toen strijd leverde met het Lord Resistance Army, het leger van Joseph Kony.

Bij aankomst in hotel Acholi Inn, bewaakt door artillerievoertuigen en een tank van het Oegandese leger maakten we kennis met het Peace Committee geleid door de broer van president Museveni. Zij wachtten op een contact met de rebellenleider Kony. Deze laatste is nooit komen opdagen en het contact heeft daar nooit plaatsgevonden.

De dag nadien zijn Johan en Henk naar de frontlijn getrokken aan de grens met Soedan tot bij de laatste gevechts- en uitkijkpost van het Oegandese leger. De reden was dat daar een aantal ontsnapte kindsoldaten gesignaleerd waren.

De dag nadien hebben we het vluchtelingenopvangkamp “World Vision” bezocht waar de recentste ontsnapte kindsoldaten werden opgevangen.

Eén van hen was Denis Nyero.

In dit kamp hebben Els en Charlotte de “intake” gesprekken gedaan met deze ontsnapte jongen van 13 jaar op krukken en met een enorme schotwonde aan de knie.

Na een intens emotioneel gesprek zijn we op het verzoek van Els ingegaan en hebben wij aanvaard sponsorouder te worden van Denis Nyero.

Na jaren doorgebracht als jong kindsoldaat bij het LRA van Kony, een aantal verloren jaren onderwijs voor Denis, werd hij als 13-jarige opnieuw opgenomen in het 5de leerjaar. Hierna werd hij leerling aan de landbouwschool te Lira, onderwijs georganiseerd door de provincie Lira.

Bij onze tweede reis naar Oeganda in 2007 hebben we Denis niet kunnen ontmoeten wegens zijn schoolvakantieperiode.

Bij onze derde reis naar Oeganda in 2010 zijn we Denis gaan afhalen in deze school, doch omwille van kwajongenstreken en aangerichte schade weigerde de directie hem zijn einddiploma uit te reiken alvorens de schade werd betaald. Wij hebben tijdens ons bezoek aan de school deze schade betaald en dan pas kreeg Denis uiteindelijk zijn diploma en kon hij met ons de school verlaten.

Zo hebben wij met Denis een aantal dagen samen in Lira kunnen doorbrengen waarna hij terug naar zijn kraal vertrok.

Een paar dagen nadien hebben we Denis opgezocht in zijn kraal waar hij samen met zijn grootouders leefde. Nadat hij zijn opleiding tuin- en landbouw had beëindigd kon hij een stuk grond bij zijn kraal bewerken waarbij hij de geoogste groenten verkocht op de plaatselijke markt.

In zijn laatste mail schrijft Denis dat hij een klein tuinbouwbedrijf heeft opgericht.

In november 2018 zijn we voor de 4de keer afgereisd naar Oeganda om ons huidig gesponsorde jonge dame Susan Adong en ons gewezen sponsorkind Denis Nyero te ontmoeten. Tijdens ons 2-daags verblijf in Cassia Lodge werden door Els de nodige contacten en afspraken gemaakt om Susan Adong te ontmoeten in de school van Georges Omona en Denis Nyero nadien in Gulu.

Via de vzw sponsoren wij de schoolopleiding van Susan Adong tot vroedvrouw aan de “Lira University”.

Susan heeft zich ontwikkeld tot een jonge vrouw die volop gaat voor haar studies en in 2019 hoopt af te studeren. Wij hebben met haar een zeer aangename dag doorgebracht, op de school van Georges Omona waar we een groep door onze vzw gesponsorde kinderen die daar op internaat zijn, samen met Susan hebben toegesproken.

Susan is werkelijk een voorbeeld voor deze kinderen om door een goede schoolopleiding te slagen in het leven.

In tegenstelling tot onze geplogendheden is het de regering in Oeganda die aanduidt in welke regio of stad Susan haar beroep als vroedvrouw zal moeten uitoefenen. Tot op heden is deze bestemming niet gekend, wij houden evenwel per mail contact met Susan.

Tijdens ons verblijf in Gulu hebben we ons vroeger sponsorkind Denis Nyero, nu een jonge man van 28 jaar, terug gezien en veel geluisterd naar zijn verhaal. Hij is intussen gehuwd en zijn gezin heeft 4 kinderen.

Hij heeft een bijkomende opleiding gevolgd in Lira voor landbouw en heeft op dit ogenblik zijn eigen bedrijf. We hebben zijn bedrijf  “Green Growers Training and Demonstration Farm” samen met hem bezocht.

Zijn bedrijf is geregistreerd bij de lokale overheden en heeft Nwoya als werkgebied.

Hij heeft intussen een eigen programma op de radio in Lira over landbouwtechnieken. Hij heeft een speciaal bemestings- en bewateringsmodel ontwikkeld waarbij hij aantoont dat op kleine percelen mooie oogsten kunnen worden bekomen voor beginnende tuinbouwers.

Hij geeft op zijn bedrijf ook tuinbouwopleiding aan jongeren, personen met een handicap, schoolverlaters zonder diploma en oorlogskinderen.

Wij hebben samen met zijn gezin de dag en de avond doorgebracht op zijn bedrijf waar hij ook woont.

Na de voorspoedige sponsoring en succesvolle schoolopleiding van Denis en Susan werden zij, dank zij het schoolprogramma van Els De Temmerman, in staat gesteld om voor zichzelf en hun familie te zorgen.

Wij zijn terecht fier en blij dat wij door onze sponsoring, de werking en de ondersteuning door de vzw “Sponsoring Kinderen Oeganda” een toekomst hebben kunnen bieden aan een ontvoerde kindsoldaat van 13 jaar, die nu een jonge man met een eigen bedrijf is geworden en een meisje geboren in LRA gevangenschap die nu een jonge vrouw is die haar droomjob als vroedvrouw zal kunnen uitoefenen.

Henk en Charlotte Schutyser-Rubbens

 

Ga terug