Lieve en Bernard brachten met hun vrienden een bezoek aan het dorp van hun sponordochter Mary Adong

20/08/2019 15:36

Naar jaarlijkse gewoonte bezochten we Abiya, het dorp van ex-kindsoldaat Mary Adong.

We ondersteunen daar niet alleen Mary en haar familie maar de hele dorpsgemeenschap onder de vorm van zaaigranen, ossen, kippen, geiten, een ploeg, kledij geschonken door Blue Bay etc...Door de  jaarlijkse steun geraakt niet alleen Mary maar ook haar klein dorp uit de grootste armoede.

Dank zij de waterput geschonken door Veerle en Jean Pierre heeft iedereen in de wijde omgeving nu ook toegang tot zuiver water. De gronden zijn nu bewerkt, de opbrengst groeit, er is geen honger meer, de kinderen zijn minder ziek en niet langer ondervoed.

Een deel van de oogst kan nu worden verkocht en met dat geld kunnen er meer kinderen onderwijs volgen. De hevige droogte van de laatste jaren maakt hun leven echter nog altijd heel  hard.

Ga terug