Overhandigen fietsen

20/04/2017 15:20

Het is een snikhete namiddag in Gulu. Achtentwintig jonge vrouwen zitten onder een mangoboom voor het kantoor van World Vision. Ze werden jaren geleden ontvoerd en verkracht door rebellen van het Verzetsleger van de Heer, en keerden terug zwanger of met kinderen geboren in het rebellenleger.

In de Acholi regio alleen zijn er 1.175 kinderen geboren in gevangenschap, zo blijkt uit recent onderzoek. De Lango en Teso regio’s tellen naar schatting nog eens zoveel kinderen. De meesten van hen gaan niet naar school omdat hun moeders, ongeschoold en werkloos, het schoolgeld niet kunnen betalen.

De vrouwen wachten geduldig. Ze zijn mooi  uitgedost want het is voor hen een speciale dag. Ze krijgen allen een fiets. Het geld hiervoor werd geschonken door onze gemeente, Evergem. Een fiets is niet alleen een vervoermiddel in Oeganda. Het is ook een transportmiddel voor handelswaar en passagiers. De fietstaxi is de meest populaire vorm van openbaar vervoer in Noord-Oeganda, en een goede bron van inkomsten voor kansarme mensen als deze vrouwen.

De begunstigden werden geselecteerd door Janet en Angela, twee meisjes die door onze vzw werden gesponsord aan de universiteit en nu hun eigen vzw hebben opgericht die zich bekommert om de kinderen geboren in gevangenschap. Ze leveren uitstekend werk.
 
Om 16 uur komt de vrachtwagen volgeladen met fietsen het domein opgereden.  Het is een mooi beeld wanneer alle fietsen op een rij staan opgesteld. We vertellen de vrouwen dat we sinds 2002 sponsorouders zijn van twee ex-kindsoldaten en we voor de twaalfde keer op bezoek zijn in Noord-Oeganda.

We vertellen hen ook dat de fietsen gefinancierd zijn door onze gemeente. Dit wordt op een warm applaus onthaald. Angela vertaalt het in het Acholi. Elke zin wordt onderbroken door luid handgeklap en gejubel. Eén van de vrouwen dankt ons oprecht  omdat wij in het verre Europa zo begaan zijn met de noden in Oeganda.

En dan volgt het grote moment. Om beurten kiezen ze zich hun fonkelnieuwe fiets uit. Dit gebeurt naar Afrikaanse gewoonte al  dansend en joelend. Ze zijn zo blij en uitgelaten als kinderen die een sinterklaasgeschenk krijgen. Het doet ons beseffen hoe belangrijk de gift is voor deze vrouwen, en hoe het hun harde leven wat draaglijker maakt.

Ze poseren allen fier met hun fiets. Daarna worden de fietsen uitgebreid getest. Er worden veel foto’s genomen. Het geeft ons een warm gevoel om deze vrouwen zo gelukkig te zien.

Wij zijn dankbaar dat onze gemeente ieder jaar telkens weer de inwoners die een project in het Zuiden steunen beloont met een gulle subsidie.

Wij willen ons steeds blijven inzetten voor het project Sponsoring Kinderen Oeganda, dat ons zo nauw aan het hart ligt.

Antoine en Hélène Welvaert – Van de Velde

Ga terug