Provincie Oost-Vlaanderen verleent 396 141,35 EUR subsidies voor projecten van Oost-Vlamingen in het Zuiden

14/01/2019 16:45

De Provincie Oost-Vlaanderen wil het draagvlak voor internationale solidariteit verbreden en de directe verbondenheid met het Zuiden versterken. De Provincie verleent 396 141,35 EUR subsidies aan 74 projecten in het Zuiden. Bij deze projecten zijn altijd Oost-Vlaamse organisaties betrokken.

VZW Sponsoring Kinderen Oeganda is dankbaar om tot één van deze 74 projecten te behoren en ook te mogen delen in deze subsidies.

Lees meer op de website van Oost-Vlaanderen.

Ga terug