Provincie Oost-Vlaanderen verleent subsidies voor projecten van Oost-Vlamingen in het Zuiden

13/05/2020 16:58

De Provincie Oost-Vlaanderen wil het draagvlak voor internationale solidariteit verbreden en de directe verbondenheid met het Zuiden versterken.

Hiervoor verleent de Provincie in 2020 opnieuw subsidies aan 79 projecten in het Zuiden.

Bij deze projecten zijn altijd Oost-Vlaamse organisaties betrokken.

VZW Sponsoring Kinderen Oeganda is opnieuw dankbaar tot één van deze 79 projecten te behoren en te mogen delen in deze subsidies.

Lees meer op de website van Oost-Vlaanderen.

Ga terug