VZW Sponsoring Kinderen Oeganda stimuleert de mogelijkheid van een beroepsopleiding voor oorlogsslachtoffers

02/05/2021 20:25

Het is Oeganda’s grootste paradox. Honderdduizenden jongeren die elk jaar afstuderen vinden geen baan. Tegelijk klaagt de privé-sector dat ze geen gekwalificeerd personeel vindt.
 
De jeugdwerkloosheid in Oeganda bedraagt officieel 13.3 procent. Maar veel jongeren doen aan overlevingslandbouw of zijn tewerkgesteld in minderwaardige en onzekere jobs waar ze niet kunnen van leven. De werkelijke cijfers zijn daarom veel hoger.
 
Volgens een studie van Palladium werkt 83 procent van de bevolking tussen de 15 en 29 jaar in de informele sector. Dat heeft te maken met de ‘mismatch’ tussen de vaardigheden die worden aangeleerd en de behoeften van de arbeidsmarkt.
 
Oeganda zit vast in een oud-koloniaal onderwijssysteem dat weinig voeling heeft met de dagdagelijkse realiteit. Met alleen een diploma O’level of A’level ben je in 2021 niet meer voorbereid op een baan in een bedrijf of een overheidsinstantie. Het probleem is niet alleen het curriculum, ook de kwaliteit van het onderwijs laat dikwijls te wensen over.
 
Met de invoering van verplicht lager onderwijs in 1997, een van de millenniüm doelstellingen, verdrievoudigde het aantal kinderen op de schoolbanken van de ene dag op de andere. Maar omdat het aantal scholen, klaslokalen en leerkrachten niet navenant toenam, ging dit ten koste van de kwaliteit.
 
Volgens een studie van Unicef kan minder dan de helft van de leerlingen lezen en schrijven op het einde van de lagere school. En minder dan de helft haalt het minimum niveau in Engels en wiskunde op het einde van de middelbare school.
 
Nog alarmerender is het groot aantal leerlingen dat uitvalt in de loop van de lagere school. Slechts een derde van alle kinderen die de lagere school start, bereikt het laatste leerjaar en stroomt door naar het middelbaar.
 
Gebrek aan motivatie en een laag niveau van de leerkrachten spelen daarbij een belangrijke rol. Op elk gegeven moment is 27 procent van alle leerkrachten in Oeganda afwezig.
 
Daarom werkt de vzw Sponsoring Kinderen Oeganda samen met scholen die hoog scoren inzake academische prestaties, aanwezigheid van leerkrachten en discipline. Zij worden zorgvuldig geselecteerd en er wordt jaarlijks een overeenkomst afgesloten met de directie waarin die op haar verantwoordelijkheid wordt gewezen.
 
Maar deze scholen zijn te hoog gemikt voor sommigen van onze doelgroep, nl. de kinderen geboren in het rebellenleger. Als gevolg van ernstige ondervoeding tijdens hun eerste levensjaren zijn een aantal van die kinderen ‘stunted’, en dus belemmerd in hun mentale en fysieke ontwikkeling.
 
De vzw is van oordeel dat een beroepsopleiding  voor deze kinderen met een beperking vaak nuttiger is en meer kansen biedt op tewerkstelling dan een diploma van het middelbaar of technisch onderwijs.
 
Tot voor kort was het onmogelijk voor Oegandese kinderen die niet geslaagd waren in het eindexamen van de lagere school om een stiel te leren. Daar is nu verandering in gekomen.
 
Twee scholen in Gulu – St. Joseph’s Technical School en Gulu War Affected Training Centre – bieden nu ook cursussen AAN in een beroepsopleiding, zoals haarsnit, automechanica, kleermakerij, metsen, metaalbewerking, koken en hotel management, naast het huidige formele onderwijs.
 
Deze maand heeft de vzw 29 kinderen geboren in het rebellenleger ingeschreven voor één van deze cursussen, die variëren van 1 tot 3 jaar. Het gaat om 14 kinderen die eerder waren uitgevallen uit het sponsoringprogramma omdat ze het voorziene niveau niet aankonden, en 15 nieuwe sponsorkinderen.
 
Zij kregen vorige week hun schoolpakket. Dit bestond uit een assortiment shampoos, lotions, kammen, haarspelden, vlechten en nephaar voor de kappers-in-spé. De toekomstige kleermakers kregen een set bobijnen, naalden, spelden, stoffen, een schaar en een lintmeter.
 
Bij ontvangst van hun pakket spraken de geselecteerde leerlingen hun dank uit aan de vzw en de sponsors. Ze beloofden hun best te doen op school en deze kans te grijpen om een toekomst uit te bouwen voor zichzelf en hun families.

 

Pakket voor de haarkap opleiding
Girls doing tailoring at Gulu war affected

Ga terug