Waterputten ter herintegratie van oorlogskinderen

02/05/2021 20:04

De vzw heeft de afgelopen maanden waterputten geboord in twee door oorlog getroffen dorpen in Noord-Oeganda.

De waterputten moeten de herintegratie bevorderen van kinderen die zijn teruggekeerd uit het rebellenleger.

Het eerste dorp, Boobayo in de provincie Awach, telt 200 gezinnen. De dorpelingen moesten lange afstanden lopen naar het naburige dorp, Palara, voor water.

De put zal niet alleen de 1.000 inwoners van water voorzien, maar ook de bezoekers die naar de wekelijkse marktdag komen.

Het tweede dorp, Lela-Ba in de provincie Omoro, telt 300 inwoners. Zij moesten een ondiepe put met vuil water delen met het naburige dorp, wat leidde tot spanningen en ziekten.

De dorpen werden geselecteerd omdat ze de thuishaven zijn van Ali Kiseka en Okwera Ronald, twee kinderen geboren in het rebellenleger.

Ali en Ronald zitten allebei in het sponsoringprogramma van de vzw. Ali studeert voor laborant terwijl Okwera een technische opleiding als metser volgt.

Voor de uitvoering van de werken werd gekozen voor Divine Waters, een Oegandees bedrijf dat niet enkel waterputten boort maar ook zorgt voor de duurzaamheid van het project.

De firma doet aan sensibilisering, sluit een bruikleencontract af met de eigenaar van de grond, richt een beheerscomite op en leidt de leden van dit comite op.

Tijdens vergaderingen met de inwoners en de lokale autoriteiten werden vooraf een aantal afspraken gemaakt.

Zo moesten de dorpelingen hun steentje bijdragen aan de bouw van de put in de vorm van zand en eten voor de werkers. Ook moet elk gezin maandelijks 1.000 shilling uitleggen voor het onderhoud van de waterput.

Divine Water, van haar kant, verbond zich ertoe water van goede kwaliteit af te leveren, gestaafd door een certificaat van een overheidslabo en een vergunning van de provinciale overheid.

“In naam van ons dorp wil ik Sponsoring Kinderen Oeganda danken voor dit project,” zei de dorpsoverste van Boobayo, Thomas Jogo, tijdens de inhuldiging.

“Wij hebben nooit eerder dit soort steun gekregen. We mogen van geluk spreken dat we iemand als Ali in ons dorp hebben.”

Ook in Lela-Ba werd de nieuwe bron op enthousiasme onthaald. “We danken Sponsoring Kinderen Oeganda voor de steun aan Okwera en het hele dorp,” zei Walter Okello, de voorzitter van het beheerscomite.

De dorpsoverste, Bosco Opoka, beloofde zorg te zullen dragen van de boorput. “Ik hoop dat de sponsors ons zullen komen bezoeken om te zien hoe dit project ons allen ten goede komt,” zei hij.

Els De Temmerman

Boormachine in werking in Boobayo
Installatie van pomp in Lela-Ba
Inhuldiging van de nieuwe waterpomp in Lela-Ba
De inwoners van Lela-Ba hebben eindelijk toegang tot drinkbaar water
Het management comité in Boobayo

Ga terug