Brieven uit Oeganda

Beste sponsor,

Ik zit nu in het vierde jaar van het middelbaar onderwijs. Nu ik dit niveau heb bereikt, geloof ik dat het goed komt met mij. Ik wil iemand worden die mensenlevens redt in plaats van ze verwoest. Ik droom ervan dokter te worden. Ik kan niet genoeg mijn dankbaarheid uitdrukken voor wat u allemaal voor mij heeft gedaan. Ik kan alleen maar bidden dat God u gezond houdt. Ik beloof dat ik altijd gehoorzaam zal zijn en u nooit zal teleurstellen.

Alfred R.
, vierde middelbaar
 

 

Beste sponsorouders,

Ik heb veel respect voor u omdat u mijn schoolgeld heeft betaald vanaf het eerste jaar van de lagere school tot nu. Ik dank de almachtige God dat hij mij liefdevolle sponsors heeft gegeven die begaan zijn met mijn toekomst. Ik bid dat we elkaar op een dag mogen ontmoeten. Ik zal nooit vergeten wat u voor mij heeft gedaan. U houdt van mij en geeft om mij. Anders zou u mijn schoolgeld niet betalen of mij pennen en boeken geven. Ik beloof dat ik  niet zal zakken en mijn studies zal afmaken tot het einde. Dat is mijn belofte aan u.

Cavin A., tweede middelbaar


Beste sponsor,

Ik wil u danken voor uw strijd ter verbetering van mijn leven en toekomst. Ik dank u omdat u mij heeft leren lezen en schrijven en mij het verschil hebt geleerd tussen goed en kwaad. Ik zal ervoor zorgen dat ik mijn best doe op school en altijd zal slagen. Ik beloof dat ik niet zal zakken en mijn studies zal voltooien zodat ik u geen pijn doe en uw jarenlange steun niet voor niets is geweest.

Dina A., tweede middelbaar


Beste sponsor,

Ik schrijf u deze brief om u te danken omdat u mij heeft opgepikt toen ik niets was en mij heeft gebracht tot wat ik nu ben. Ik ben niet dezelfde persoon die u vroeger heeft gekend. God is goed en Hij kent de reden waarom Hij mij geschapen heeft. Ik wist niet dat ik iemand zo goed en vriendelijk als u zou ontmoeten. Ik bid dat God u eindeloos leven geeft zodat u doorgaat met het helpen van andere mensen. Ik ben dankbaar voor het bezoek dat u aan mijn dorp bracht vorig jaar en alles wat u had meegebracht. De kleren heb ik uitgedeeld aan de mensen in mijn dorp. Zij sturen u ook veel dank. Ik reken mijzelf nu onder de groten der aarde omdat u voor mij een toekomst heeft geopend. Ik wil worden zoals u zodat ik ook andere mensen kan helpen.

Uw liefdevolle zoon,

Sylvester O.
, derde middelbaar

 

Dear sponsor,

The situation here is still bad, with rebels continuing with abduction, killing and burning houses, collecting items from the local people and ambushing vehicles on the way. And even my younger brother has been abducted. I lost my grandmother on the 15th January. She was the only one who was looking after my younger brothers and sisters. We were left as orphans after both my parents were burned inside the house during my abduction. Now there is nobody to look after the kids. So I am afraid they may end up being thieves when I am at school, as they have nothing to eat. I really appreciated the photographs you sent. I have put them in the first page of my album and I keep looking at them every day. Keep writing to me because if I don't receive a reply, it makes me think you might have forgotten of me.

Kind regards
,
Patrick O.

 
Dear Sir,

I am very happy to inform you that the chance you have given me through your sponsorship programme has created a very big help to me and my parents. We, the disadvantaged children, have seen that we still have caring people like you who mind about our education. I therefore promise that I shall put all my efforts in the course I have started so as to excel in it and leave chances for others who may have similar problems to mine so that we benefit equally. I wish you all the best as you continue struggling for our future.

Yours faithfully,

Charles A.

 
Dear daddy,

I am not very fine. As you know we are faced with the problem of insecurity caused by the LRA rebels. So I am confused what to tell you because everything I have prepared for you like results of the second and third term was taken by those rebels when I was coming back from my holiday, and many other things like schoolbag, shoes, identity card. So, daddy, never lose hope that I am not sending you my results.
Thanks.

Your dear son,

Francis A.