Hydrocephalus (waterhoofd)

25/02/2019 20:55

Tijdens de eerste week van februari 2019 heeft Jan Cordonnier, bestuurder bij de vzw Sponsoring Kinderen Oeganda , een bezoek gebracht aan Lira in het noorden van Oeganda, waar heel wat sponsorkinderen en ex-kindsoldaten school lopen of school hebben gelopen.

Lees meer...

Verslag  van Lieve en Bernard Imant – verblijf in Oeganda voorjaar 2019

20/02/2019 15:30

Lees een hartverwarmende mail van Sister Goretti, directrice van St Kizito School in Lira. Ze leidt één van de beste lagere scholen in het noorden van Oeganda en vangt nog steeds verschillende kinderen van ons programma op. Ieder jaar brengen we een bezoek aan de school, het weerzien is altijd mooi!

Lees meer...

Protheses

01/02/2019 21:03

Tijdens de eerste week van februari 2019 heeft Jan Cordonnier, bestuurder bij de vzw Sponsoring Kinderen Oeganda, samen met de bandagisten Ewoud Timmermans en Tim Van Peteghem, 7 beenprotheses overgebracht naar Lira.

Lees meer...

Provincie Oost-Vlaanderen verleent 396 141,35 EUR subsidies voor projecten van Oost-Vlamingen in het Zuiden

14/01/2019 16:45

De Provincie Oost-Vlaanderen wil het draagvlak voor internationale solidariteit verbreden en de directe verbondenheid met het Zuiden versterken. De Provincie verleent 396 141,35 EUR subsidies aan 74 projecten in het Zuiden. Bij deze projecten zijn altijd Oost-Vlaamse organisaties betrokken.

VZW Sponsoring Kinderen Oeganda is dankbaar om tot één van deze 74 projecten te behoren en ook te mogen delen in deze subsidies.

Lees meer...

Het verhaal van Denis Nyero, ons eerste sponsorkind en Susan Adong, ons huidig sponsormeisje

20/11/2018 15:24

Wij zijn terecht fier en blij dat wij door onze sponsoring, de werking en de ondersteuning door de vzw “Sponsoring Kinderen Oeganda” een toekomst hebben kunnen bieden aan een ontvoerde kindsoldaat van 13 jaar, die nu een jonge man met een eigen bedrijf is geworden en een meisje geboren in LRA gevangenschap die nu een jonge vrouw is die haar droomjob als vroedvrouw zal kunnen uitoefenen.

Lees meer...